Deserts and Beverage

TRÁNG MIỆNG - Desserts
CHUỐI CHIÊN - FRIED BANANA (4 PIECES) 5.95
ICE CREAM - VANILLA 4.95
CHEESE CAKE -(6 PIECES) 5.95
GIẢI KHÁT - Beverages
THAI ICED TEA 3.95
TRÀ ĐÁ - LIPTON ICED TEA (REFILL) 2.50
TRÀ NÓNG - POT OF HOT TEA (JASMINE OR GREEN TEA) 3.75
COKE, DIET COKE, SPRITE, DR.PEPPER 1.95
NƯỚC ĐÁ CHANH - FRESHED SQUEEZED LEMONADE 3.95
SODA CHANH - CLUB SODA WITH FRESH LEMON JUICE 4.50
NƯỚC DỪA - COCONUT JUICE 4.50
SỮA ĐẬU NÀNH - SOY BEAN MILK 3.50
CÀ PHÊ ĐEN NÓNG - VIETNAMESE STYLE BLACK COFFEE - HOT 4.50
CÀ PHÊ SỮA NÓNG - VIETNAMESE STYLE COFFEE WITH CONDENSED MILK - HOT 4.50
CÀ PHÊ SỮA ĐÁ - VIETNAMESE STYLE COFFEE WITH CONDENSED MILK - ICED 4.50

ALL STIR-FRIED ENTREES CAN BE MADE SPICY AT YOUR REQUEST