Deserts and Beverage

TRÁNG MIỆNG - Desserts
CHUỐI CHIÊN - FRIED BANANA (4 PIECES) 4.95
ICE CREAM - VANILLA 3.45
CHEESE CAKE -(6 PIECES) 4.95
GIẢI KHÁT - Beverages
THAI ICED TEA 3.75
TRÀ ĐÁ - LIPTON ICED TEA (REFILL) 2.25
TRÀ NÓNG - POT OF HOT TEA (JASMINE OR GREEN TEA) 3.25
COKE, DIET COKE, SPRITE, DR.PEPPER 1.95
NƯỚC ĐÁ CHANH - FRESHED SQUEEZED LEMONADE 3.50
SODA CHANH - CLUB SODA WITH FRESH LEMON JUICE 3.75
NƯỚC DỪA - COCONUT JUICE 3.75
SỮA ĐẬU NÀNH - SOY BEAN MILK 2.95
CÀ PHÊ ĐEN NÓNG - VIETNAMESE STYLE BLACK COFFEE - HOT 3.75
CÀ PHÊ SỮA NÓNG - VIETNAMESE STYLE COFFEE WITH CONDENSED MILK - HOT 3.75
CÀ PHÊ SỮA ĐÁ - VIETNAMESE STYLE COFFEE WITH CONDENSED MILK - ICED 3.75

ALL STIR-FRIED ENTREES CAN BE MADE SPICY AT YOUR REQUEST